Nederland heeft lang met risico’s geleefd. Nu worden risico’s door leidinggevenden in de armen gesloten

Risk Innovation May 2012

Naast de nationale stereotiepen is één van de grootste nationale mythes van Nederland, waarbij een jongen zijn vinger in een gat van de dijk stak en zo honderden mensen van de verdrinkingsdood redde, vast en zeker een blijk van een maatschappij die het belang van risicobewustzijn begrijpt.

For continued access to free content, you need to register.

(If you’re already registered, please sign in here.)

Register to continue reading

SR Europe products

We’re glad you’re finding our content useful. For continued access to free content on the site please take a few moments to register, or sign in if you have already registered. 

  • Breaking industry news as it happens
  • Expert analysis and comment from industry leaders
  • Unlimited access to all stories, including premium content
  • Sign up for newsletters
  • Create a profile and post comments on stories